skip to Main Content

DUES COL·LECCIONS
QUE DIALOGUEN

L’exposició DUES COL·LECCIONS QUE DIALOGUENamb obres de les col·leccions Fundació Iluro i la Col·lecció Carmen i Lluís Bassat és la primera col·laboració entre ambdues entitats. mostra les obres dels vint-i-tres artistes contemporanis representats a les dues col·leccions.

Del 29 de novembre de 2018 al 20 de gener de 2019

Des de fa uns anys, la Fundació Iluro ha anat programant una sèrie d’exposicions del seu fons artístic amb el propòsit de donar-lo a conèixer. Aquestes exposicions han intentat, en cada cas, trobar un fil argumental que facilités el coneixement del fons.

En aquesta línia, fer aquesta mostra en col·laboració amb la Fundació Bassat és una excel·lent oportunitat per a contextualitzar part del fons de la Fundació Iluro. Aquesta mostra conjunta permet potenciar les obres exposades; els dos fons s’apropen per mitjà d’artistes presents en ambdues col·leccions i per mitjà d’obres de mateixos corrents artístics. D’aquesta manera s’interrelacionen, es contrasten i s’enriqueixen.

Així a partir d’una selecció acurada, s’han triat un total de quaranta-sis obres artístiques de vint-i-tres artistes nacionals i internacionals presents en les dues col·leccions. Obres representatives també de diversos corrents i disciplines; del figurativisme pictòric a l’abstracció, de l’expressionisme abstracte a l’informalisme, del paisatgisme a les avantguardes artístiques, de la pintura al collage i de la pintura a l’escultura, entre d’altres.

Back To Top
Cercar