skip to Main Content

TRANSPARÈNCIA

La Fundació Iluro, en compliment de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han de ser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.
Així mateix, la Fundació Iluro posa a disposició del ciutadà diversos continguts en matèria de transparència (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, activitat subvencional, etc.), així com les regles a les quals resta sotmesa.

La Fundació Iluro està inscrita en el registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya amb el número 2888.

Informe d’Auditoria 2015

Informe d’Auditoria 2016

Informe d’Auditoria 2017

Informe d’Auditoria 2018

Informació econòmica 2015

Informació econòmica 2016

Informació econòmica 2017

Informació econòmica 2018

Memòria d’activitats 2015

Memòria d’activitats 2016

Memòria d’activitats 2017

Memòria d’activitats 2018

Compliance

Grup d’interés

Balanç Social 2019

Back To Top
Cercar