skip to Main Content

SERVEI EDUCATIU

La Fundació Iluro disposa de diferents espais que tenen per objectiu difondre els coneixements i la descoberta d’una manera experimental i experiència de l’art i la cultura com a punt de partida per abordar el moviments d’art, urbanisme i socials actuals. És a dir, uns espais de referència que serveixen per a poder desenvolupar-hi activitats diverses de debat, educació i creació entorn la societat del s. XXI.

Més informació:
escoles@fundacioiluro.cat

Amb la col·laboració de

logo_ub

La Fundació Iluro amb l’objectiu de millorar els coneixements i les aptituds dels usuaris, crea continguts pedagògics basats en el rigor i l’actualitat educativa.

Les actuacions s’elaboren i s’implementen segons indicadors d’excel·lència educativa, potenciant la creació d’experiències interactives en les quals els seus destinataris puguin interactuar de manera directa a la vegada que fomentin l’esperit crític dels usuaris.

A través de l’equip tècnic de la Fundació Iluro, es transmet passió i empatia en l’elaboració de les seves propostes, a l’hora que es marca l’objectiu de traspassar aquests a les persones que participen i/o col·laboren en cada una de les activitats.

En totes i cada una de les activitats s’introdueix la creativitat entesa com la possibilitat de genera noves idees, nous productes i noves accions a l’entorn les accions, així com la innovació entesa com a la millora constant com a manera d’introduir noves idees, conceptes i pràctiques en la creació de propostes educatives.

La Fundació Iluro crea espais de participació bidireccional i actius entre la institució i el públic, a través d’experimentació pràctica. Es tracta d’un procés mitjançant el qual els usuaris interactuen amb la proposta i les idees de manera física, mental i emocional. D’aquest procés d’experimentació se’n deriva l’aprenentatge.

Volem transmetre emoció, un sentiment que es desperta en realitzar qualsevol tipus d’activitat o treball amb entusiasme: sense emoció no pot haver-hi aprenentatge.

Més informació a escoles@fundacioiluro.cat

Back To Top
Cercar