skip to Main Content

AJUTS EN
COL·LABORACIÓ

La Fundació Iluro, amb la col·laboració d’altres entitats, canalitza ajuts a projectes socials destinats a la millora de la qualitat de vida de persones en risc d’exclusió social, així com projectes mediambientals compromesos amb el desenvolupament sostenible i la conservació de la naturalesa.

AJUTS SOCIALS

La Fundació Iluro, en col·laboració amb altres entitats, canalitza ajuts socials establint programes en l’àmbit de l’ocupació, el desenvolupament local i d’impacte social a la comarca contribuint a millorar la qualitat de vida de persones aturades, amb discapacitat o en risc d’exclusió social.

La Fundació Iluro considera prioritari el suport als projectes socials i, a més dels ajuts propis, es convoquen ajuts anualment que tenen com a finalitat el foment de l’ocupació i el desenvolupament local.

Preferentment els projectes han de contribuir en el desenvolupament territorial per a la millora de la qualitat de vida dels seus habitants; l’acollida i atenció a la dependència; a més de projectes de rehabilitació i reinserció social i d’orientació, formació ocupacional i suport a les famílies.

AJUTS MEDIAMBIENTALS

La Fundació Iluro també canalitza ajuts dirigits a entitats privades no lucratives que desenvolupin la seva labor a la comarca del Maresme i l’activitat del qual estigui relacionada amb l’àmbit mediambiental.

Els projectes mediambientals han d’estar compromesos amb el desenvolupament sostenible i la conservació de la naturalesa, que fomentin la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, marins i d’aigua dolça; que ajudin a reduir i reciclar residus, especialment els plàstics; i que fomentin la innovació tecnològica encaminada a reduir o evitar el mal ambiental.

Back To Top
Cercar